-100%
8.000,0VNĐ 0,0VNĐ

Ebook 22 Quy luật bất biến trong Marketing  Tác giả: Al Ries - Jack Trout Eng Name: The 22 Immutable Laus of Marketing Cổng thông tin sưu tập

-100%
38.000,0VNĐ 0,0VNĐ

Bộ 5 cuốn sách về cuộc sống: Bốn mùa cuộc sống, Chìa khóa thành công, Những mảnh ghép cuộc đời, Triết lý cuộc đời, Châm ngôn ngày mới Tác giả: Jim Rohn

-100%
8.000,0VNĐ 0,0VNĐ

Tên sách: Thế giới phẳng Tác giả: Thomas L. Friedman Tên tiếng Anh: The World Is Flat Cổng thông tin Sưu Tập

-100%
8.000,0VNĐ 0,0VNĐ

Tên tiếng Việt: Tiếp thị 4.0 - Philip Kotler Tên tiếng Anh: Marketing 4.0 - Moving from Traditional to Digital Bảng: Tiếng Anh

-100%
8.000,0VNĐ 0,0VNĐ

Tâm lý học đám đông - Gustave Le Bon Nguyễn Xuân Khánh Dịch Nhà xuất bản: Tri Thức Cổng thông tin sưu tập