-100%
8.000,0VNĐ 0,0VNĐ

Tên sách: Thế giới phẳng Tác giả: Thomas L. Friedman Tên tiếng Anh: The World Is Flat Cổng thông tin Sưu Tập