-100%
8.000,0VNĐ 0,0VNĐ

Cha giàu cha nghèo Biên dịch: Thiên Kim Nguyên tác tiếng Anh: Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki và Sharon Lechter