Ebook 22 Quy luật bất biến trong Marketing – Al Ries

8.000,0VNĐ 0,0VNĐ

Ebook 22 Quy luật bất biến trong Marketing 

Tác giả: Al Ries – Jack Trout

Eng Name: The 22 Immutable Laus of Marketing

Cổng thông tin sưu tập

22-quy-luat-bat-bien-trong-Marketing-cong-thong-tin
Ebook 22 Quy luật bất biến trong Marketing – Al Ries

8.000,0VNĐ 0,0VNĐ