Tag Archives: Ahachat

Chatbot là gì? Nó có phải là vũ khí hủy diệt để Upsell…!

chatbot-congthongtin

Chatbot là gì? Chatbot viral là gì? Chatbot là gì? Trong bài viết này sẽ có 2 mục lớn đi từ cơ bản là chatbot và nâng cao là chatbot viral. Kèm theo cách thức tạo bot hiệu quả phù hợp cho doanh nghiệp của bạn trên nền tảng ahachat. Chatbot là gì? Cách tạo […]